Vëllëzërit Asllani

Kompani prestigjioze për ndërtim, gjithmonë në hap me kohën, me infrastrukturë moderne, dhe shfrytëzim racional i të gjitha hapësirave.

CILËSIA

Cilësi e garantuar për periudha afatgjate, zbatim 100% të projekteve ideore, dhe të mbikqyrura nga inxhinier të fushave përkatëse. Analiza në teren, si nga fusha e ndërtimit, dhe nga cilësia e tokës. 

0
Parkingje
0
Banesa
0
Lokale
0
Ndërtesa

KOMODITETI

Parkingje të mjaftueshme për vetura, hapësira gjelbruese me parqe dekorative, ndriqim artificial i hapësirave, këndi për lojëra të fëmijëve, pushimore.

ENTERIERI

Enterier dhe dizajn i mrekullueshëm, mozaike të trendeve më bashkëkohore, izolim i përkryer i objekteve si nga jashtë dhe brenda me akustikë të shkëlqyer, shfytëzim maksimal dhe renditje në mnyrën më të përsosur të elementeve.

Ligjshmëria

Të paisura me leje ndërtimi, konform rregullave të urbanizimit, dhe planit të ambientit. Parcela të siguruara pa Hipotekë dha ngarkesa të tjera

ShËrbimet

disa nga projektet

Planimetric presentation from the detailed housing project, reflecting in every detail the interior spaces and plan.

 • Local 01
 • Local 1 101.05m²
 • Local 2 118.56m²
 • Local 3 91.63m²
 • Space for the home council 91.63m²
Na Kontakto

Planifikim hapësinor i projektuar detalisht në mënyrën më të përsosur profesionale. E dizajnuar nga inxhinier të fushës së arktitektures dhe dizajnit.

 • Lokali 1 63.2m²
 • Lokali 2 64.28m²
 • Lokali 3 130.51m²
 • Lokali 4 82.8m²
 • Hapësir për këshillini shtëpiak 116.14m²
Na Kontakto

Pamje nga infrastruktura e brendshme e objektit, sipas projektit ideor. Paraqitje dhe përshkrim detal për çdo njësi.

 • Lokali 1 182.66m²
 • Lokali 2 77.96m²
 • Hapësir për këshillin shtëpiak 85.38m²
 • PARKING PO
 • Qmimi Sipas marrveshjesë
Na Kontakto
Projektim me standarde më bashkohore të trendeve botërore, me cilësisi të lartë. Shfrytëzim maksimal i hapësirave.

 

 • Lokali 1 154.91m²
 • Lokali 2 98.24m²
 • Lokali 3 68.08m²
 • PARKING PO
 • Hapësir për këshillin shtëpiak 85.82m²
Na Kontakto
Ndërtim nga materialet më cilësore në vend, inspektim nga profesionist të fushave përkatëse, dhe inxhinierë të fushës së ndërtimtarisë.

 

 • Lokali 1 115.51m²
 • Lokali 2 105.56m²
 • Lokali 3 164.14m²
 • PARKING PO
 • Qmimi Sipas marrveshjesë
Na Kontakto

tË aftë për tË pËrmbush

kËrkesat e konsumatorit