Projektet e pËrfunduara

Mati 1 afËr shkollËs fillore pavarËsia

OBJEKTI A

Me stil modern bashkëkohor, dh endërtim cilësor, brenda këtij objeki I gjeni të gjitha. Hapësira me sipërfaqe të ndryshme të banimit, infrastrukurë modrene në rrjetin e ujësjellësit, kanalizimit, alarmit, paisjeve kundër zjarrit etj. Parkingje të mjaftueshme në proporcion me banesat, qsje e lehtë në rrugë publike, dhe me pozicion të afëert me shumë institucione që I duhen nje familje, si shkolla, ambullanta, qerdhja etj.

0
Banesa
0
Lokale
0
Parkingje