Jam dakord që të dhënat e mia janë të sakta.
  • FLOOR NO lhklhiu
  • ROOMS
  • TOTAL AREA, SQ.M.
  • PARKING
  • PRICE