Projektet e pËrfunduara

Mati 1 - LARtë shkollËs fillore pavarËsia

OBJEKTET D E F

Infrastruktura Hapësirat brenda objekteve janë të projektuara nga inxhiniersë te fushës se komunikacionit, te ndërlidhura dhe përshtatura me parametrat real si nga hapësira ne parkingje, qasja e tyre ne rrugë publike, gjersësia e trotuareve, sistemimi i ndriqimit public, vendosja e kontenjerëve, etj. Konstruksioni apo ndërtimi i vrazhdë Ndërtimi i vrazhdë është dizajnuar dhe implementuar nga inxhinier të fushës së ndërtmitarisë, si nga fusha e btonit, armies, pllakave masaive, dhe shtyllave vertikale gjithmonë duke iu përgjegjur terenit dhe mbingarkesës.
Bodrumet kanë njjë sistem mjaftë të lartë të sigurisë, përfshirë zjarrin, vantilimin, sigurinë nda faktori njeri etj.
Në hyrje dalje sistem me telekomandë, dhe sinjalizim vertical dhe horizontal brenda hapësirës së bodrumit. Dyshemeja e garazheve e përpunuar me fer-beton. Rezistent ndaj ujit, ngricave, dhe rrëshqitjes. Hapësira të veqanta të parkingut për persona me aftësi të kufizuara, dhe qasja e tyre në objket sinjalizim vezullues nga ngjyra fosfori,. Të gjitha njësitë banesore janë të pajisura me hapësira për depo në bodrum me sipërfaqe rreth 2.0 m
0
Banesa
0
Lokale
0
Parkingje