Si mund të i gjeni të gjitha në një vend. Ato i gjeni në objektin C9 ku të gjitha isntitucionet relevante që i duhen qdo familje si Shkolla fillore, qerdhja, ambulanta vetëm 100 metra në vi ajrore nga objekti . Ndjehu komod, dhe i sigurt

Objekti C9
Banesa 01
Me Sipërfaqe 112.34 m²
 • 01 Hapësirë për komunikim 13.37 m²
 • 02 Depo 2.16 m²
 • 03 Banjo WC 4.81 m²
 • 04 Tualet / Banjo 4.47 m²
 • 05 Kuzhina 7.36 m²
 • 06 Tryezaria 6.08 m²
 • 07 Qëndrimi Ditor 20.58 m²
 • 08 Dhomë gjumi për fëmij 9.37 m²
 • 09 Dhomë gjumi për fëmij 8.51 m²
 • 10 Dhomë gjumi për prindër 13.56 m²
 • 11 Terasa 5.96m²
Na Kontakto

Si mund të i gjeni të gjitha në një vend. Ato i gjeni në objektin C9 ku të gjitha isntitucionet relevante që i duhen qdo familje si Shkolla fillore, qerdhja, ambulanta vetëm 100 metra në vi ajrore nga objekti . Ndjehu komod, dhe i sigurt

Objekti C9
Banesa 02
Me Sipërfaqe 88.51 m²
 • 01 Hapësirë për komunikim 5.49 m²
 • 02 Komunikim i brendshëm 2.18 m²
 • 03 Banjo WC 4.72 m²
 • 04 Tualet / Banjo 3.78 m²
 • 05 Depo 1.75 m²
 • 06 Dhomë gjumi për prindër 13.84 m²
 • 07 Dhomë gjumi për fëmijë 8.49 m²
 • 08 Kuzhina 5.01 m²
 • 09 Qëndrimi ditor / Tryezaria 24.61 m²
 • 10 Terasa 6 m²
Na Kontakto

Si mund të i gjeni të gjitha në një vend. Ato i gjeni në objektin C9 ku të gjitha isntitucionet relevante që i duhen qdo familje si Shkolla fillore, qerdhja, ambulanta vetëm 100 metra në vi ajrore nga objekti . Ndjehu komod, dhe i sigurt

Objekti C9
Banesa 03
Me Sipërfaqe 66.91 m²
 • 01 Hapësirë për komunikim 5.31 m²
 • 02 Depo 1.28 m²
 • 03 Banjo WC 4.32 m²
 • 04 Tryezaria 5.01 m²
 • 05 Kuzhina 5.12 m²
 • 06 Qëndrimi ditor 18.30 m²
 • 07 Dhomë gjumi për prindër 13.27 m²
 • 08 Terasa 3.92 m²
Na Kontakto
Si mund të i gjeni të gjitha në një vend. Ato i gjeni në objektin C9 ku të gjitha isntitucionet relevante që i duhen qdo familje si Shkolla fillore, qerdhja, ambulanta vetëm 100 metra në vi ajrore nga objekti . Ndjehu komod, dhe i sigurt
 
Objekti C9 
Banesa 04
Me Sipërfaqe 87.69 m²
 • 01 Hapësirë për komunikim 10.18 m²
 • 02 Banjo / WC 4.75 m²
 • 03 Tualeti 2.03 m²
 • 04 Depo 1.55 m²
 • 05 Kuzhina 5.12 m²
 • 06 Qëndrimi ditor 18.30 m²
 • 07 Dhomë gjumi për prindër 13.27 m²
 • 08 Terasa 3.92 m²
Na Kontakto

Si mund të i gjeni të gjitha në një vend. Ato i gjeni në objektin C9 ku të gjitha isntitucionet relevante që i duhen qdo familje si Shkolla fillore, qerdhja, ambulanta vetëm 100 metra në vi ajrore nga objekti . Ndjehu komod, dhe i sigurt

Objekti C9
Banesa 01
Me Sipërfaqe 86.70 m²
 • 01 Hapësirë për komunikim 8.31 m²
 • 02 Banjo / WC 4.32 m²
 • 03 Tualeti 1.89 m²
 • 04 Depo 1.92 m²
 • 05 Tryezaria 6.01 m²
 • 06 Kuzhina 5.23 m²
 • 07 Qëndrimi Ditor 19.10 m²
 • 08 Dhomë gjumi për prindër 13.01 m²
 • 09 Dhomë gjumi për fëmij 8.93 m²
 • 10 Terasa 5.86 m²
Na Kontakto

Si mund të i gjeni të gjitha në një vend. Ato i gjeni në objektin C9 ku të gjitha isntitucionet relevante që i duhen qdo familje si Shkolla fillore, qerdhja, ambulanta vetëm 100 metra në vi ajrore nga objekti . Ndjehu komod, dhe i sigurt

Objekti C9
Banesa 26
Me Sipërfaqe 131.69 m²
 • 01 Hapësirë për komunikim 17.38 m²
 • 02 Tryezaria 8.55 m²
 • 03 Kuzhina 8.20 m²
 • 04 Qëndrim Ditor 22.00 m²
 • 05 Depo 2.15 m²
 • 06 Tualeti / Banjo 4.04 m²
 • 07 Banjo WC 6.39 m²
 • 08 Dhomë gjumi 13.10 m²
 • 09 Dhomë gjumi për prindër 13.78 m²
 • 10 Dhomë gjumi për fëmijë 8.92 m²
 • 11 Terasa 7.92 m²
Na Kontakto

Si mund të i gjeni të gjitha në një vend. Ato i gjeni në objektin C9 ku të gjitha isntitucionet relevante që i duhen qdo familje si Shkolla fillore, qerdhja, ambulanta vetëm 100 metra në vi ajrore nga objekti . Ndjehu komod, dhe i sigurt

Objekti C9
Banesa 30
Me Sipërfaqe 131.69 m²

 • 01 Hapësirë për komunikim 17.38 m²
 • 02 Tryezaria 8.55 m²
 • 03 Kuzhina 8.20 m²
 • 04 Qëndrimi ditor 22.00 m²
 • 05 Depo 2.15 m²
 • 06 Taulet / Banjo 4.04 m²
 • 07 Banjo / WC 6.39 m²
 • 08 Dhomë gjumi 13.10 m²
 • 09 Dhomë gjumi për prindër 13.78 m²
 • 10 Dhomë gjumi për fëmijë 8.92 m²
 • 11 Terasa 7.92 m²
Na Kontakto
Si mund të i gjeni të gjitha në një vend. Ato i gjeni në objektin C9 ku të gjitha isntitucionet relevante që i duhen qdo familje si Shkolla fillore, qerdhja, ambulanta vetëm 100 metra në vi ajrore nga objekti . Ndjehu komod, dhe i sigurt

Objekti C9
Banesa 01
Me Sipërfaqe 96.06 m²
 • 01 Hapësirë për komunikim 8.36 m²
 • 02 Depo 1.85 m²
 • 03 Tualeti 2.34 m²
 • 04 Banjo / WC 4.32 m²
 • 05 Tryezaria 6.00 m²
 • 06 Kuzhina 6.03 m²
 • 07 Qëndrimi Ditor 20.01 m²
 • 08 Dhomë gjumi për prindër 13.20 m²
 • 09 Dhomë gjumi për fëmij 14.04 m²
 • 10 Terasa 3.92 m²
Na Kontakto