Projektet e pËrfunduara

Mati 1 - poshtë shkollËs fillore pavarËsia

Objekti B

BLLOKU URBAN B2 – PRISHTINA E RE Pozita gjeografike konkretisht kufijte administrative te ngastrave ne te vilat janë ndërtuar objektet, në një mënyrë ka qenë imponuese për projektin pamor të ndërtimit, ndërsa cilësia dhe gjitha elemente tjera të ndërtimit janë të cilësisë më të lartë sikur në objektet tjera.
Brenda objekteve ne mënyren më të përsosur kemi shfrytëzuar hapësirat e krijuara duke investuar në parqe, lulishte, kopshte, kënde të lojërave për fëmijë, gjë që ndikojnë pozitivisht në gjallërinë e ambientit.
0
Banesa
0
Lokale
0
Parkingje