Projektet e pËrfunduara

Prishtina e Re Hyrja Lindore e QKUk-s

objektet 5 6 7

PRISHTINA E RE HYRJA OBJEKTET 5 6 7 PERMBAJTJA – STRUKTURA E OBJEKTEVE Objekti nr 5 Përfshinë 35 njësi banimore, ku për çdo kat nga 5 njesi te banimit 20.00 % do të jenë banesa 1+1 dhomëshe ose 7 banesa, 60.00 % do të jenë banesa 2+1 dhomëshe ose 21 banesa 20.00 % do të jenë banesa 3+1 dhomëshe ose 7 banesa Objekti 06 Përfshinë 28 njësi banimore, nga 4 njesi te banimit për secilin kat 25.00 % do të jenë banesa 1+1 dhomëshe ose 7 banesa, 50.00 % do të jenë banesa 2+1 dhomëshe ose 14 banesa, 25.00 % do të jenë banesa 3+1 dhomëshe ose 7 banesa, Objekti 07 Objekti 07 përfshinë 25 njësi banimore, nga 4 njesi te banimit për secilin kat , 24.00 % do të jenë banesa 1+1 dhomëshe ose 6 banesa, 48.00 % do të jenë banesa 2+1 dhomëshe ose 12 banesa, 24.00 % do të jenë banesa 3+1 dhomëshe ose 7 banesa, dhe kati i shtate ka nje njesi banimoreTë pajisura me dyer automatike në mënyrë digjitale (telekomandë) Izolim kundër lagështisë dhe ngricave në temperatura të ulëta, parkingje të rezervuara për persona me aftësi të kufizuara. Sinjalizim me me ngjyra fosfori etj.

0
Banesa
0
Lokale
0
Parkingje